chef de cabine

Doeleinden verwerking


Doeleinden verwerking

Chef de Cabine verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: uw klanthistorie met de daarbij horende informatie als het gaat om recepten, kassabonnen, producten en afsprakenagenda.

Wettelijke grondslag verwerking

Chef de Cabine verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en/of afspraak.
Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene.
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Chef de Cabine. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.
Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Chef de Cabine verstrekt, dan kan het maken van een afspraak, leiden tot miscommunicaties met betrekking tot de juiste behandeling of producten in te plannen.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Chef de Cabine heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers) uit het goed beveiligde en persoonlijke kassasysteem/ klantensysteem. Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Chef de Cabine te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Chef de Cabine heeft in een gestructureerde, gangbare en machine  leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Chef de Cabine doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Chef de Cabine Oegstgeest
De Kempenaerstraat 43
2341 GH Oegstgeest

t. 071 5172887
e. oegstgeest@chefdecabine.nl

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u indienen door een email te sturen naar oegstgeest@chefdecabine.nl. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.
Inzage in persoonlijke data aanvragen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Chef de Cabine, neem dan contact op met Chef de Cabine  via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.